top of page

Жасалма майдаланган көмүртек була барак пластина